الیگودرز
مردم الیگودرز ، عکس از طبیعت الیگودرز ، لربلاگ، لرستان
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: عبداله توکلی - ۱۳۸۳/٩/۱٠

ابشار چکان هم يکی از ديدنی های اليگودرز است .که متاسفانه فعلا عکسی از ان ندارم .ولی بايد بگم بسيار زيبا است .ودر منطقه ای بسيار سبز واقع شده است

abdtavakoly@yahoo.com

عبداله توکلی
مهندس صنایع مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه سد
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :