الیگودرز
مردم الیگودرز ، عکس از طبیعت الیگودرز ، لربلاگ، لرستان
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ

درياچه گهر

                       

   Gahar Lake (Gol Gahar), Aligoodarz                      
 Located in the slopes of the Oshtoran Kooh Mountains, is the permanent sweet-water lake of the upper and lower Gahar. This lake obtains its water from melting snows of the mountains, thus forming into a lake behind the mountains. The length of the main lake being 1.5 km. and the average breadth 600 m. The area it is recorded approximately 100 hectares. A variety of flora and fauna can be observed here, turning the surrounding area of the lake into a wonderful park.
                
Gahar Lake (Gol Gahar)
Kiyou Lake, Khoram Abad
 This lake is situated alongside a park by the same name. The Kiyou Lake gains its water from the natural springs, in addition to the beauty it has attributed to the city, it is a famous spot for tourists. Furthermore, there are a number of large and small tanks or ponds around the cities of Pol-e-Dokhtar and Borujerd, which provide a natural habitat for water species along with native and immigrant birds

 

 

جند وقت پيش با بچه ها رفتيم درياچه گهر که بين اليگودرز ودورود واقع است.
درياچهای در دل اشترانکوه که به نگين زاکرس معروف است
تقريبا کمی دور است وچند سا عتی پياده روی دارد
به دراچه که رسيديم بچه ها با ديدن ابی به ان زلالی سريع ابتنی کردند
کمی شلوغ شده بود خانواده های زيادی امده بودند
شب ما تا ساعت سه بيرون چادر بيدار بوديم که يکی از بچه ها گفت گراز
گرازها امده بودند اب بخورند ما هم شروع به ترساندن ديگران کريم (گراز گراز)
 ماهم به فيلم بازی کردن ادامه داديم خلاصه کاری کرديم که فردا شب فقط خودمان بوديم وخودمان همه به ان طرف دریاچه رفته بودند
فردا دوباره ابتنی و جوجه ای درست کردیم سه روزی انجا بودیم ومن با دوتا بچه ها موفق شدیم طول دریاچه را شنا کنیم.
                                                                                    

  
نویسنده : عبداله توکلی ; ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۸/۳
    پيام هاي ديگران ()    +


عبداله توکلی
مهندس صنایع مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه سد
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :