/ 6 نظر / 17 بازدید
كتكله

اگه مردهای تو قصه بدونن كه اینجایی / برای بردن تو با اسب بالدار میتازن

بچه انوج

خدمت خورز مارم سلام عرض کردم سی چندمین بار مزاحم بیدم خواهش اکنم راجع به سد انوج هر اطلاعاتی داری سی مو بفرست خوشحال اووم باتشکر بچه انوج