تذکرت المقامات اليگودرز

دراين صفحه مي خواهيم شما را با مقامات شهر اشنا کنيم .البته ما قصد تو هين به کسی را نداريم و هرکس که نام او در  تذکرت المقامات امده است مي تواند جوابيه خود را برای ما ارسال کند تا ان را چاپ کنيم

 از ديگران جدا, ان مايه ی سرفرازی , ان عاشق يکه تازی ,ان محافظ حريم گلدان "مولانا عسگری"رييس بلد

ان مرد خدا ,ان افتاده از ديگران جدا, ان مايه ی سرفرازی , ان عاشق يکه تازی ,ان محافظ حريم گلدان "مولانا عسگری"رييس بلد ييه اليگودرز است ودر عصر ما کم نظير

ابتدای کار او ان بود که درود را خرابي عظيمي روی داد مردم گفتند اولين کسي که از دروازه شهر عبور کند بلد ييه را به او مي سپاريم واو کسي نبود جز اين مرد از وي کرامات زيادی پديد امد طوري که درود بي رود را اباد نمودی  مردم را تاب ملا حظهی اين کرا مات نبودِ واو سخت د لتنگ شد  وبه قصد سله ارحام به اليگودرز روانه شد در راه بسيار بگريست و بسيار علوم بر او مشکوف شد  پس همان شب شورای شهر در خذواب ديدند که هاتفی گفتشان "چه نشسته ا يد  که دو ستي از ما به سوی شما ست برخيزيد واورا شغلی فرماييأ "پس انان همان کردند وعمارت بلد ييه اليگودرز به او سپردند ومردم شهر او را بسيا ر دوست مي داشتند

ابتدای کار او ان بود که دورود را خرابي عظيمي روی داد مردم گفتند اولين کسي که از دروازه شهر عبور کند بلد ييه را به او مي سپاريم واو کسي نبود جز اين مرد از وي کرامات زيادی پديد امد طوري که درود بي رود را اباد نمودی  مردم را تاب ملا حظهی اين کرا مات نبودِ واو سخت د لتنگ شد  وبه قصد سله ارحام به اليگودرز روانه شد در راه بسيار بگريست و بسيار علوم بر او مشکوف شد  پس همان شب شورای شهر در خواب ديدند که هاتفی گفتشان "چه نشسته ا يد  که دو ستي از ما به سوی شما ست برخيزيد واورا شغلی فرماييأ "پس انان همان کردند وعمارت بلد ييه اليگودرز به او سپردند ومردم شهر او را بسيا ر دوست مي داشتند

ذکر حاج اقا افروغ -حفظه الله

ان شيفته صفات الهي ان مختار رد وقبول ان دانای فقه واصول ان صاحب کرامات ربو بي "رييس الشورا الشهر محمد افروغ"

نقل است روزي مريدان از ايشان پرسيدند اِ شيخ چه کرامتي دراين نهفته است که بدين شغل درامدی فرمودند:ما به اين قصد وارد شورا شديم که از بهر خدا مساجد زيادی بنا کنيم وتا يک ساعت بعد مريدان می گريستند                                                                   

ذکر دکتر باقری -حفظه الله

ان شناساننده اسرار , ان مشتاق بی قرار, ان داننده راه, ان سوخته حکمت , ان تربيت کننده دانشجو"مولانا دکتر باقری"رياست دانشگاه ازاد است

نقل است روزی در ويش بي نوايي را فرمود خواهي تو را شغلي عطا کنم  .درويش سر بر اورد و گفت" اری"فرمود از انصاف چه دانی ?گفت هيچ  فرمود از زراعت چه داني ؟گفت هيچ فرمود تدريس تواني کرد ؟گفت همين قدر دانم که الف گرد است فرمود ای جوانمرد سي سال است تا کسي چون تو مي طلبم تو تدريس را شايي وبس

ذکر عليرضا توکلی -حفظه ا لله

ان دارنده شغل خطير, ان رييس بي نظير ,ان شايسته سروری, ان دارای کرامات توکلي "مولانا علِرضا توکلي "رييس اموزش وپرورش است وهم اوست که گفته اند :"اگر نبودي کار جهان از اين که هست بد تر بودی"

نقل است روزی ايشان در جمع ملاهای شهر سخنرانی مي نمود که فرمود: مي خواهيد شما را پندي دهم که توانستندی شاگردان موءدب تربيت کنيد وخير شما در اين باشدودر دنيا و اخرت سر فراز باشيد ؟" گفتند نه"و

ذکر دکتر علي احمدی -حفظه الله

ان لايق قانون گذاری ,ان متخصص اتم وکوانتم ,ان دارنده قرب وارزش ,ان اورنده اگثر اراء ان محبوب مردم, ان سياستمدار "مولانا دکتر علي احمدی"نما ينده مردم است

گوييند در يک شب سيصد روستا را سر کشي کرد و هر روستا را ملاطفتي فرمود .بامداد که جيب مکا شفت بر داشت اصحاب پرسطدند که "ای بزرگوار اين همه به يک شب چگونه کردی "فرمود شمارا از رموز اسرار اگاهي نيست اگر از خواب نمي جستمي بيشتر از اِين مي  توانستمي . روزی ديگر از اِيشان پرسيدند مجلس بهتر است ,يا انرزی اتمی فرمودند;     شرکت عمران وتوسعه"

ذکر مهندس توکلي حفظه-الله

ان باعث اتصال, ان صاحب خط وخال  ,ان منسد نشين منسد شريف, ان رئيس همه فن حريف ان صاحب کرامات جوهری"مولانا مهندس توکلي "رءيس اداره مخابرات است

نقل است روزی در خواب جنا ب مرحوم"گراهامبل "رامي بيند وساعتها در مورد تلفنهاي هفت شمارهاي وکابل نوري به مبا حث علمی پرداخته تا توانستندي اين مصايب عظيم به خير وخوشي حل نمايندی. گويند او در حجره اش  تا کنون تمام تلفنهاي شهر را شفا عناِت فرمودی واز شهرهای اطراف نيز همه روزه براي گرفتن شفا به نزد ايشان امدندی

ذکر جنا ب نقی ولا يتي -حفظه الله

ان وارث خون شهيد ان رونده راه بسيج ان دارنده پرايد سفيد ان نظامي منظم ان مرد جبه ی "جنگ" مولانا جنا ب نقي ولايتي  رئيس سپاه استو گوييند در جبه جنگ بسی مجاهدت نموده ومجروح گرديده

گويند در زمان جنگ که ايشان تکلم رمزی را فرا مي اموخته روزی از خانه تقاضاي نخود مي نما يند وايشان با جعبه ای از خمپاره 60 به خانه باز مي گردند

منتظر ادامه تذکرت المقامات باشيد

 

/ 9 نظر / 18 بازدید
smh

بنام خدا امیدوارم موفق باشی

قاسم

وبلاط خوبي ىاريى

Bardia

When I saw your Website, I was out of the blue. it is really unexpected when you see the site related to your HOMETOWN where you was borne and grow up. Thank and with love to our hometown Aligoudarz. God bless Aligoudarz

sia_g hamshahri

همشهری خوبم با تبریک وقدر دانی از تلاش وکوششی که در معرفی چهره وفرهنگ غنی بختیاری بعمل میاری لازم به ذکره که انتقاد سازنده ای به زعم خودم داشته باشم تا این وبلاگ خوب غنی تر ارائه شود: ۱-غلط تحریری زیاد به چشم میخورد میدانم از اشتباه در تایپ است که دقت بیشتری می طلبد ۲ـنثر انتخابی دوگانه است در بیان شخصیتها بخشی از آن ادبیات امروز و ادامه متن دوره عباسی ۳ـمعرفی اشخاص با ذکر نام و نشانی دقیق بار قضائی داشته وچنانچه انتقاد دلسوزانه شما مذاق ایشان را خوش نیاید میتواند علیه شما در مراجع قضائی اقامه دعوا نماید. سعی نمائید از اسامی مستعار نزدیک به شخصیت مورد نظر استفاده نمائید .مثال: آن نمایند ه اصلاح طلب بهمان دوره یا اند روسای مخابرات. ۴ـمعرفی نويسندگان ؛ مترجمان ؛ هنرمندان را که در عرصه های مختلف از خود آثاری بجای نهاده را ادامه دهيد.....تا بعد سری هم به وبلاگ اشترانکوه در سايت بلاگفا بزنيد .......موفق باشيد

رشيديان

سلام آقای توکلی از وبلاگتون خيلی خوشم اومد. گفتين مال بچگيهاتونه. نه؟ کاش بزرگ نمی شدين! (شوخی کردم.به دل نگير!)

حامد موسوی

کار شما خوب است اگر می شود اطلاعاتی از شاپور سرلک بنويسيد

اداوی

به نام خداوند جان آفرين.جالب است و خواندنی

سامان

جالب بود فقط سعی کن هميش حقيقت بگی و نترسی.موفق باشی

محمد حسيني

سلام خسته نباشيد خوبه فقط همه را زير ذره بین داشته باشید